Prírodné javymtf SK Slovensky   EN Anglicky
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Prírodné javy

Aktuality

Festival experimentov - 2. ročník

Na Deň detí - 1. júna 2011 sa uskutočnil v poradí už druhý ročník Festivalu experimentov, na ktorom sa zúčastnili študenti základných a stredných škôl. Programom boli nasledovné zaujímavé témy:

  • zaujímavé pokusy z chémie
  • čo jeme a pijeme
  • obnoviteľné zdroje energie
  • prehliadka botanickej záhrady

Ak sme Vás našou ponukou zaujali,  dohodnite si termín (anna.michalikova@stuba.sk) a prídite sa k nám pozrieť.

sirotiak | 03.06.'11 09:31 | Stály odkaz

22. Apríla na Deň Zeme sa uskutočnil - Festival experimentov

Na Deň Zeme - 22.Apríla 2010 sa uskutočnil Festival experimentov, na ktorom sa zúčastnili študenti základných a stredných škôl. Študenti mali možnosť nielen vidieť ale aj si vyskúšať niektoré pokusy priamo v jednotlivých laboratóriách Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.  Na jednotlivých stanovištiach sa realizovali experimenty zamerané na fyziku (meranie charakteristík jednosmerného elektrického napätia, či difrakčné a holografické experimenty - http://remotelab.mtf.stuba.sk:83/ises/ ). V chemických laboratóriách si mohli študenti vyskúšať napr. pokusy ako amoniaková fontána, samozápalný glycerín,  slonia zubná pasta.  Zaujímavou bola napr. tiež príprava NaCl z prvkov. Študenti si mohli vyskúšať aj chemický rozbor pôd (orientačné stanovenie zrnitosti, orientačné stanovenie dusičnanov, dusitanov, amónnych katiónov a fosforečnanov, dôkaz uhličitanov, síranov, chloridov, či pôdna filtráciu). V ďalšom laboratóriu mohli zase zrealizovať  základnú analýzu potravín (dôkaz cukru v malinovke, zrážanie bielkovín s kovmi, dôkaz škrobu, antioxidačné účinky vitamínu C). Medzi ďalšie pokusy patrila orientačná analýza vody na vybrané zložky ako dusičnany, amónne ióny, či tvrdosť vody. V solárnom laboratóriu si mohli prezrieť fungovanie solárnych tepelných kolektorov a fotovoltických panelov (http://www.solarlab.mtf.stuba.sk/). V bývalej Botanickej záhrade si študenti mohli vypočuť zaujímavú prednášku o prítomných drevinách pochádzajúcich z rôznych kútov sveta (http://www.botanickazahrada.mtf.stuba.sk/).

Ak sme vás zaujali dohodnite si termín (anna.michalikova@stuba.sk) a prídite sa k nám pozrieť.

gerulova | 22.04.'10 21:30 | Stály odkaz

Najnovšia galéria

Festival experimentov 1. júna 2011

Festival experimentov 1. júna 2011
03.06.'11 | sirotiak
→

Aktuality

Fotogalérie

Dokumenty

Pokusy

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček