Prírodné javymtf SK Slovensky   EN Anglicky
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Kontakt

Kontakt:
Ing. Anna Michalíková, CSc.
anna.michalikova@stuba.sk

Kontaktná adresa:

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
Paulínska 16
917 24 Trnava

Adresa pracoviska:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
Botanická 49
917 08 Trnava

tel: 0918 64 60 23
www.mtf.stuba.sk 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0171-07.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0202-06.

 

Aktuality

Fotogalérie

Dokumenty

Pokusy

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček