Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pohľad do chemického laboratória kamerou

.

Richard Kuracina
Kristína Gerulová
Ivana Kasalová
Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.
APVV Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0202-06.

Chémia bližšie k študentom

Dichrómanová sopka
Horiace písmo
Tajné písmo
Hra s indikátormi
Bengálske ohne
Jódové hodiny
Rozlíšenie metanolu od etanolu
Chemické vlny
Oheň z vody
Sodík vo vode
Blesky v skúmavke
Samozápalný glycerín
Slonia pasta
Amoniaková fontána
Horúci ľad
Hovienko v skúmavke
Príprava kryštalického striebra
Príprava kuchynskej soli z prvkov
Záblesková zmes
Miznúca bavlna
Peroxid - lieh

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček