Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

  1. Zmiešajte 6 ml roztoku A s 0.5 ml roztoku B a 1 ml roztoku C. Potom je potrebné počkať, až sa roztok odfarbí, inak vznikne zrazenina brómovaného fenantrolínu, pretože sa v roztoku krátko po zliatí vylučuje bróm. Nakoniec sa pridá 1 ml roztoku D.
  2. Celý roztok sa dôkladne premieša a pomaly preleje do Petriho misky. Po krátkom čase môžete pozorovať vznik centier, okolo ktorých sa vytvárajú sústredné kružnice – chemické vlny. Jednoduchým premiešaním obsahu petriho misky je možné reakciu obnoviť, pričom centrá kružníc vzniknú na iných miestach.

Princíp

Pri tomto pokuse vznikajú v červenom roztoku okolo náhodných centier sústredné kružnice modrej farby. Reakcia, ktorá tu prebieha, je špeciálnou variáciou Žabotinského-Belousovovej reakcie, keď sa ako katalyzátor využívajú mangánaté soli. Ide o katalyzovanú oxidáciu kyseliny malónovej bromičnanovými iónmi v prostredí kyseliny sírovej:

3 CH2(COOH)2 + 4 BrO3 → 4 Br + 9 CO2 + 6 H2O

Po uplynutí indukčnej periódy reakcie sa v sústave vytvoria centrá, okolo ktorých sa začnú vytvárať chemické vlny pozostávajúce zo sledu modrých a fialových prstencov, ktoré zodpovedajú oxidačným a redukčným zónam. Pri danom procese sa tiež uplatňuje difúzia – samovoľný prechod častíc z miest s vyššou koncentráciu na miesta s nižšou koncentráciou. Centrum vlny je možné vyvolať aj elektrickým impulzom na striebornej anóde.

Chemické vlny

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

odmerné banky, pipety, balóniky, kadičky, Petriho misky

Čas

30 min. príprava roztokov + 30 min. pokus

Náročnosť

Chemikálie

Roztok A (kyselina sírová, bromičnan sodný),
Roztok B (bromid sorný),
Roztok C (kyselina malónová),
Roztok D (heptahydrát síranu železnatého, fenantrolín)

Roztok A (kyselina sírová, bromičnan sodný)

Na prípravu roztoku s objemom 70 ml použite tieto látky:
- kyselina sírova – 2 ml 96\% roztoku rozpustené v 67 ml vody
- bromičnan sodný – 5 g.

Roztok B (bromid sorný)

Na prípravu roztoku s objemom 10 ml použite tieto látky:
- bromid sodný – 1g rozpustený v 7ml vody, následne doplnený vodou na objem 10ml.

Roztok C (kyselina malónová)

Na prípravu roztoku s objemom 10 ml použite tieto látky:
- kyselina malónová – 1 g rozpustený v 7 ml vody, následne doplnený vodou na objem 10 ml.

Roztok D (heptahydrát síranu železnatého, fenantrolín)

Na prípravu roztoku s objemom 50 ml použite tieto látky:
- 0,343 g síran železnatý, heptahydrát, rozpustený v malom objeme vody
- 0,743 g fenantrolín
roztok potom doplňte destilovanou vodou na objem 50 ml.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček