Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

  1. Do menších kadičiek odvážte po 50 g kryštalického octanu sodného.
  2. Pridajte k nim po 5 ml destilovanej vody a kadičky umiestnite na varič.
  3. Medzitým si pripravte Erlenmeyerove banky v počte rovnajúcom sa počtu kadičiek, v ktorých sa rozpúšťa octan. Banky vypláchnite destilovanou vodou a dôkladne ich vysušte tkaninou.
  4. Ich spodnú časť zabaľte do alobalu, rovnako zabaľte aj uzatváracie gumové zátky. Alobal pomáha pri rovnomernom ochladzovaní roztoku v banke.
  5. Erlenmeyerove banky položte na tepelne nevodivú podložku (stačí drevená doštička, na ktorej je filtračný papier).
  6. Po rozpustení octanu v kadičkách nalievajte postupne horúce roztoky octanu do čistých baniek po čistej sklenej tyčinke. Dávajte pozor, aby roztok octanu neprskal na steny a tiež nesmiete nalievať horúci roztok na steny banky. Po naliatí horúceho roztoku octanu ich zazátkujte a nechajte voľne vychladnúť. Počas chladnutia zabráňte akýmkoľvek otrasom baniek.
  7. Banky s čírym roztokom opatrne odzátkujte tesne pred použitím.
  8. Po odzátkovaní môžete naliať presýtený roztok do pripravenej čistej nádoby (hodinové sklíčko, kryštalizačná miska). Ak sa podarí naliať roztok do nádoby bez kryštalizácie, môžete ju odštartovať vhodením kryštáliku alebo dotknutím sa roztoku prstom, na ktorom máte zachytený kryštálik octanu. V prípade, že po naliatí začne octan hneď kryštalizovať, môžete skúsiť vytvoriť nejaký zaujímavý priestorový útvar.

Princíp

Každá látka sa pri rozpúšťaní či kryštalizácii tepelne prejavuje. Niektoré látky vynikajú v tom, že pri rozpúšťaní teplo spotrebovávajú (napríklad kryštálová sóda), iné teplo vyvíjajú (chlorid zinočnatý) a podobné deje prebiehajú aj pri kryštalizácii. Z hľadiska rozpustnosti a deja kryštalizácie je veľmi zaujímavou látkou octan sodný. Za vhodných podmienok dokáže vytvárať presýtený roztok (je v ňom rozpustenej viac látky, ako je za danej teploty normálne možné), a tento roztok pri kryštalizácii vyvíja značné množstvo tepla (kryštalizácia presýteného roztoku octanu sa aj komerčne využíva na turistické ohrievacie sáčky). Presýtenosť súvisí s javom, ktorý sa volá superkryštalizácia. Pripravuje sa pri nej roztok nasýtený pri vysokej teplote, a jeho riadeným ochladením sa zabráni kryštalizácii. Získa sa tak presýtený roztok a jeho vynútená kryštalizácia je zaujímavá tým, že prebieha veľmi rýchlo a vzniká látka podobná ľadu, ktorá je veľmi horúca.

Horúci ľad

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

zdroj tepla, kadičky, tyčinka, gumové zátky, Erlenmeyerove banky, tepelne nevodivá podložka, alobal, hodinové sklíčka, kryštalizačné misky

Čas

30 min. príprava + 2 hod. chladnutie + 5 min. pokus

Náročnosť

Chemikálie

octan sodný (25% roztok)

Octan sodný [CH3COONa . 3 H2O]

Bezvodý octan sodný je používaný ako stabilizátor E 262 a tiež sa používa ako katalyzátor. V malých množstvách nie je jedovatý a je dobre rozpustný vo vode, kryštalohydrát mierne páchne po kyseline octovej. Pri kryštalizácii nasýteného roztoku sa uvoľňuje veľké množstvo tepla. Jemne dráždi dýchací systém a pokožku a v prípade požitia je treba podať pár pohárov vody na zriedenie a rozpustenie látky.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček