Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

Prácu je potrebné robiť v rukaviciach, pretože roztok dusičnanu strieborného necháva na prstoch hnedé škvrny oxidu strieborného, ktoré sa ťažko odstraňujú!

  1. Najprv pripravte 1% roztok dusičnanu strieborného rozpustením 0,1 g dusičnanu strieborného v cca 9,9 g vody.
  2. Potom si pripravte Petriho misku a do nej vložte medený drôtik (môže byť aj železný alebo zinkový) a nalejte na neho roztok dusičnanu strieborného.
  3. Asi po 20 minútach môžete pozorovať malé vyvíjajúce sa kryštáliky striebra zakrývajúce povrch drôtiku. Pre lepšie pozorovanie je možné použiť mikroskop (prípadne môže byť pripojený aj k počítaču).

Princíp

Základom chemického vylučovania kovov sú oxidačno-redukčné reakcie. Z roztoku zlúčeniny môžete získať kov, ktorý je elektrochemicky ušľachtilejší ako kov, ktorý sa v ňom rozpúšťa. To, ktoré kovy sa dajú touto reakciou pripraviť je možné určiť z elektrochemického radu kovov:

Li (- 3.02 V) – Rb – K – Cs – Ba – Sr – Ca – Na – Mg – Be – Al – – Mn – Ti – Zn – Cr – Fe – Cd – In – Tl – Co – Ni – Sn – Pb – – H2 (0.00 V) – Bi – Cu – Os – Ru – Ag – Hg – Pt – Au (+ 1.42 V)

Z roztoku je teda možné vyredukovať kov, ktorý má pozitívnejší potenciál, zároveň sa ale rozpúšťa (oxiduje) kov, ktorý má elektrochemický potenciál negatívnejší. Príkladom je príprava medi cementáciou, keď sa v roztoku modrej skalice rozpúšťa práškový zinok či železo a vznikajú kryštáliky medi. Takouto reakciou je možné vyredukovať aj striebro z roztoku dusičnanu strieborného, napríklad pomocou medi. Vznikajúce kryštály striebra sa zväčšujú so znižujúcou sa rýchlosťou reakcie, teda so znižujúcou sa koncentráciou dusičnanu. Je ich možné pozorovať voľným okom; lepšie sa však pozorujú mikroskopom.

Me + AgNO3 → Me(NO3)2 + Ag                   Me = Cu, Zn, Fe

Príprava kryštalického striebra

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

Petriho miska, mikroskop s pripojením na počítač

Čas

30 minút celý pokus

Náročnosť

Chemikálie

dusičnan strieborný (1% roztok),
meď - kúsky medených drôtikov

Dusičnan strieborný [AgNO3]

Bezfarebná kryštalická látka, veľmi dobre rozpustná vo vode a ľahko sa redukujúca na kovové striebro. Pôsobí mimoriadne deštruktívne pri vdýchnutí na sliznice dýchacieho ústrojenstva, rovnako tak spôsobuje silné popáleniny pri požití alebo kontakte s pokožkou. Požitie sa môže skončiť smrťou. Pri požití je nutné dať postihnutému vypiť veľké množstvo vody a vyhľadať okamžite lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky je nutné čo najskôr dôkladne umyť vodou; na pokožke po zasiahnutí dusičnanom strieborným ostávajú hnedé škvrny (oxid strieborný).

Meď [Cu]

Meď je ušľachtilý lesklý kov červenej farby. Má vysokú tepelnú vodivosť, tvárnosť za tepla aj studena a celkom dobrú odolnosť proti korózii. Vdychovanie kovového prachu či výparov môže dráždiť dýchacie cesty, požitie spôsobuje žalúdočné problémy. Na pokožke zanecháva prášková meď zeleno-čierne škvrny. Pri požití je vhodné vyvolať zvracanie a privolať lekársku pomoc.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček