Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

V tomto pokuse sa používa metanol. Pretože je metanol prudký jed zaradený medzi evidované látky, nie je možné na strednej škole skladovať a používať túto látku.

  1. Pripravte dve čisté porcelánové misky.
  2. Do jednej z nich nalejte malé množstvo metanolu a do druhej malé množstvo etanolu.
  3. Do každej misky dajte pár kryštálikov kyseliny boritej (na špičku lyžičky).
  4. Opatrne pomocou horiacej špajle zapáľte alkoholy v obidvoch miskách. Metanol horí zeleným a etanol žltým plameňom.

Princíp

Reakciou alkoholov s kyselinami vznikajú látky, všeobecne nazývané estery. Veľmi známe sú estery alkoholov s organickými kyselinami, ktoré v malých koncentráciách vo vode vytvárajú vonné esencie. Rýchlosť reakcie je najčastejšie podporovaná kyslým prostredím. Na základe čuchových charakteristík pripravených esterov je možné určiť o akú kyselinu či alkohol ide (etylacetát je hrušková esencia, butylacetát je ananásová esencia). Okrem toho že estery voňajú, sú tiež veľmi prchavé a kombinácia reaktivity s prchavosťou sa dá využiť na rýchle rozlíšenie dvoch najjednoduchších alkoholov. Reakcia metylalkoholu a etylalkoholu s kyselinou boritou prebieha za normálnej teploty rýchlo a bez katalyzátora. Pri horení pár esterov týchto alkoholov sa dá veľmi ľahko pozorovať rozdiel – trimetylester kyseliny boritej totiž horí pekným zeleným plameňom, na rozdiel od toho trietylester kyseliny boritej horí žltým plameňom, nerozoznateľným od horenia čistého etanolu.

Rozlíšenie metanolu od etanolu

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

2 porcelánové misky, špajľa,
zápalky

Čas

15 min. celý pokus

Náročnosť

Chemikálie

Metanol[CH3OH]

Nazývaný aj drevný lieh. Dá sa pripraviť suchou destiláciou dreva. Bezfarebná kvapalná látka s alkoholovým zápachom (po etanole). Je mimoriadne toxický, k otrave môže prísť inhaláciou (výpary) s následkami ako sú oslepnutie, prípadne dlhodobejšou inhaláciou aj smrť. Pri požití spôsobí 5 ml oslepnutie, viac ako 30 ml už spôsobí smrť. Pôsobí dráždivo na pokožku a môže sa cez ňu vstrebávať do tela. Zasiahnutie očí môže zapríčiniť oslepnutie. Pri nadýchaní je treba preniesť postihnutého na čerstvý vzduch, v prípade požitia vyvolať zvracanie. Pri zasiahnutí pokožky a očí je treba postihnuté miesto dôkladne umyť veľkým množstvom vody. V prípade otravy je nevyhnutné vyhľadať lekára. Ak príde k otrave metanolom, najdostupnejším protijedom je etanol (treba vypiť min. v rovnakom množstve ako metanol). Je to evidovaný jed, ktorý musí byť uzamknutý.

Etanol [CH3 -- CH2 -- OH]

Bezfarebná kvapalina príjemného zápachu. Je toxická vo vyšších koncentráciách, nižšie koncentrácie spôsobujú opojenie, ktoré je nasledované stavom opice, ktorý je spôsobený metabolickým produktom acetaldehydom. Okrem toho spôsobuje vysušovanie pokožky a dlhodobé vdychovanie pár spôsobuje opojenie. V laboratóriu sa okrem čistého stavu vyskytuje aj vo forme denaturovaného liehu, čo je etanol s malým obsahom iných látok, ktoré spôsobujú slabú nevoľnosť či bolesti hlavy. V prípade požitia väčšieho množstva je možné zabrániť nepríjemným následkom podaním veľkého množstva vody. V prípade požitia smrteľnej dávky je nutné vyvolať zvracanie alebo vypláchnuť žalúdok. Je tiež potrebné vyhľadať lekára.

Kyselina boritá[H3BO3]

Kyselina boritá je biela kryštalická látka. Je veľmi dobre rozpustná vo vode, ale tiež sa rozpúšťa v alkoholoch. Jej toxicita je významná len pri vdýchnutí, keď spôsobuje podráždenie slizníc. V nízkych koncentráciách a množstvách sa používa v lekárstve ako bórová voda alebo ako prostriedok na chudnutie či pri liečbe epilepsie. Kyseline boritej bola dokázaná teratogenita.

Etanol [CH3 -- CH2 -- OH]

Bezfarebná kvapalina príjemného zápachu. Je toxická vo vyšších koncentráciách, nižšie koncentrácie spôsobujú opojenie, ktoré je nasledované stavom opice, ktorý je spôsobený metabolickým produktom acetaldehydom. Okrem toho spôsobuje vysušovanie pokožky a dlhodobé vdychovanie pár spôsobuje opojenie. V laboratóriu sa okrem čistého stavu vyskytuje aj vo forme denaturovaného liehu, čo je etanol s malým obsahom iných látok, ktoré spôsobujú slabú nevoľnosť či bolesti hlavy. V prípade požitia väčšieho množstva je možné zabrániť nepríjemným následkom podaním veľkého množstva vody. V prípade požitia smrteľnej dávky je nutné vyvolať zvracanie alebo vypláchnuť žalúdok. Je tiež potrebné vyhľadať lekára.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček