Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

Teplo vyvíjané pri pokuse je veľmi vysoké, preto odstráňte všetky horľavé predmety z blízkosti miesta pokusu.

  1. V trecej miske rozotrite manganistan tak, aby ste získali jemný prášok.
  2. Na nehorľavý materiál stola (najlepšie keramický) položíte alobal poskladaný do 4 – 8 vrstiev alebo použijete ako podložku keramickú doštičku (vhodné sú napríklad bežné dlaždice).
  3. Na pripravenú plochu dajte 1 – 2 lyžičky jemne rozotretého manganistanu draselného tak, aby ste vytvorili malý kužeľ a do jeho vrcholu urobte malú jamku.
  4. Do jamky opatrne nalejte pár kvapiek glycerínu. V krátkom čase (10 – 20 sekúnd) dôjde k samovoľnému vznieteniu oxidujúceho sa glycerínu.

Princíp

Manganistan draselný je silné oxidačné činidlo, ktoré dokáže oxidovať niektoré organické látky aj pri izbovej teplote. Jednou z takýchto ľahko oxidovateľných látok je glycerín. Táto látka svojim zložením a štruktúrou vytvára veľmi dobré podmienky pre prudkú oxidáciu. Pri reakcii sa uvoľňuje také veľké množstvo tepla, že dochádza ku vznieteniu glycerínu a vzniknutých produktov oxidácie. Tiež je možné pri tomto pokuse pozorovať plameň, ktorého jemné fialové sfarbenie je spôsobené prítomnosťou draselných iónov v manganistane. Pri oxidácii síce vznikajú rôzne organické látky, v podstate je ale reakcia ukončená rozkladom glycerínu na vodu a oxid uhličitý:

14 KMnO4 + 4 CH2OH – CHOH – CH2OH → C3H5(OH)3 → 7 K2CO3 + 7 Mn2O3 + 5 CO2 + 16 H2O

Samozápalný glycerín

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

trecia miska, kadička, nehorľavá podložka – alobal, keramická alebo kovová doštička

Čas

10 min. celý pokus

Náročnosť

Chemikálie

Manganistan draselný [KMnO4]

Tmavofialová lesklá kryštalická látka, vo vode veľmi dobre rozpustná na fialový až tmavofialový roztok. V lekárstve sa používa v zriedenom stave (asi 1% roztok) ako dezinfekčné činidlo. Je to veľmi silné oxidovadlo, takže je nevyhnutné jeho skladovanie mimo ľahko horľavých látok. Pri príprave zmesí s horľavinami je nutné sa vyvarovať rozotieraniu týchto zmesí, keďže môže veľmi ľahko prísť ku vznieteniu či výbuchu. Pri vdýchnutí prachu sa prejavuje dráždenie, požitie pevnej látky alebo koncentrovanejších roztokov pôsobí bolesti a poleptanie tráviaceho traktu. Pri požití je nevyhnutné podať veľké množstvo vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou je potrebné kryštáliky odstrániť a zasiahnuté miesto umyť veľkým množstvom vody. Na pokožke zanecháva hnedé škvrny vyredukovaného oxidu manganičitého.

Glycerol [C3H5(OH)3]

Bezfarebná kvapalina s vysokou viskozitou, tiež nazývaná aj glycerín, chemicky je to propán-1,2,3-triol. Dobre sa rozpúšťa vo vode a je súčasťou molekúl tukov. Je často využívaný v kozmetických prípravkoch (krémy) či rôznych farmaceutických výrobkoch, ale používa sa tiež pri výrobe výbušnín. Toxicita je minimálna, známe je len mierne dráždenie pokožky, ktoré sa odstráni opláchnutím vodou. V prípade požitia je však vhodné vyvolať zvracanie a vyhľadať lekársku pomoc.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček