Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Pracovný postup

  1. Do stredu misky postavte odmerný valec s objemom aspoň 250 ml.
  2. Do valca nalejte cca 50 ml 30% roztoku peroxidu vodíka (používajte rukavice, lebo peroxid necháva na prstoch biele škvrny).
  3. Ďalej pridajte asi 20 ml saponátu.
  4. Do malej kadičky si pripravte asi 2 – 3 lyžičky jodidu draselného.
  5. Teraz rýchlo nasypte jodid draselný do odmerného valca s pripraveným roztokom. Okamžite nastane vo valci rozklad peroxidu vodíka a vznikajúci kyslík spôsobí intenzívny vývoj peny zo saponátového roztoku. Obsah vypení von a zachytí sa v pripravenej mise.

Princíp

Peroxid vodíka je látka, ktorá sa za normálnych podmienok skladovania pomaly rozkladá na kyslík a vodu. Niektoré látky rozklad podporujú, niektoré rozklad spomaľujú. Látky urýchľujúce rozklad peroxidu fungujú ako katalyzátory, teda je potrebné len malé množstvo látky a rozklad prebieha, pokiaľ je prítomný peroxid (takýmito látkami sú manganistan draselný či jodid draselný). Ak do takéhoto roztoku pridáte penivú látku, kyslík vznikajúci pri rozklade vytvorí z roztoku saponátu veľké množstvo peny. V tomto pokuse pôsobí ako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíka na vodu (vodná para) a kyslík jodid draselný. Kyslík vytvorí bublinky v saponáte a vzniká veľké množstvo peny, a pretože je reakcia exotermická, z peny sa ešte parí. Celkovú reakciu rozkladu peroxidu vodíka môžeme vyjadriť nasledovnou rovnicou:

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Slonia pasta

Pre zobrazenie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash prehrávač.

Pre IE povolte prvky ActiveX.

Pomôcky

odmerný valec, plastová misa s vysokým okrajom (lavór),
kadička

Čas

20 min. celý pokus

Náročnosť

Chemikálie

jodid draselný,
saponát,
peroxid vodíka (30 – 35% roztok)

Peroxid vodíka [H2O2]

Bezfarebný roztok so silnými oxidačnými účinkami, za normálnych podmienok sa pomaly rozkladá. Rozklad sa dá urýchliť katalyzátormi ako sú manganistan draselný či oxid manganičitý, naopak ako inhibítory samovoľného rozkladu sa používajú látky na báze močoviny. Nesmie prísť do styku s ľahko oxidovateľnými organickými látkami a katalyzátormi rozkladu. V laboratóriu sa najčastejšie používa vodný roztok s koncentráciou 30 - 35 %. Okrem oxidačných má aj leptavé účinky, na pokožke zanecháva slaboviditeľné (nízke koncentrácie) alebo čisto biele škvrny (asi od koncentrácie 15 %). Následkom poleptania peroxidom môžu byť aj pľuzgieriky. Požitím môže dôjsť k významnému poleptaniu tráviaceho traktu a v takomto prípade je vhodné podať väčšie množstvo vody, pri zasiahnutí pokožky sa miesto umyje mydlom a väčším množstvom vody. Vo vysokých koncentráciách je vysoko nestabilný a výbušný (nad 50 %); k rozkladu takéhoto roztoku (aj veľmi rýchlemu či explozívnemu) môže okrem popísaných katalyzátorov prísť aj v prítomnosti kovových častíc alebo prachu.

Jodid draselný [KI]

Bezfarebná kryštalická látka, ktorá je veľmi dobre rozpustná vo vode. Je toxická len vo veľkých dávkach, malé dávky pôsobia dráždivo. Významnejšia je chronická toxicita, nazývaná otrava jódom. Jodid draselný sa používa do jódových tabletiek, ktoré sú určené na ochranu štítnej žľazy v pripade radiačnej udalosti.

Riziká

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček