Prírodné javymtf
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Záblesková zmes

Nainstlujte si Flash prehravac na zobrazenie tohto prehlavaca.

Pre IE povolte prvky ActiveX.
APVV Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0202-06.

Chémia bližšie k študentom

Dichrómanová sopka
Horiace písmo
Tajné písmo
Hra s indikátormi
Bengálske ohne
Jódové hodiny
Rozlíšenie metanolu od etanolu
Chemické vlny
Oheň z vody
Sodík vo vode
Blesky v skúmavke
Samozápalný glycerín
Slonia pasta
Amoniaková fontána
Horúci ľad
Hovienko v skúmavke
Príprava kryštalického striebra
Príprava kuchynskej soli z prvkov
Záblesková zmes
Miznúca bavlna
Peroxid - lieh
Dichrómanová sopka Horiace písmo Tajné písmo Hra s indikátormi Bengálske ohne
Jódové hodiny Rozlíšenie metanolu od etanolu Chemické vlny Oheň z vody Sodík vo vode
Blesky v skúmavke Samozápalný glycerín Slonia pasta Amoniaková fontána
Horúci ľad Hovienko v skúmavke Príprava kryštalického striebra Príprava kuchynskej soli z prvkov
 

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček