Prírodné javymtf SK Slovensky   EN Anglicky
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Projekt

1. Projekt č. LPP-0171-07
2. Projekt č. LPP-0202-06
3. Riešiteľský kolektív

Projekt č. LPP-0171-07
Cieľom totho projektu je zvýšenie záujmu cieľových skupín (žiakov stredných ale aj základných škôl) o vedu ako takú, o štúdium a vzdelávanie ako také, avšak nie zložitým vysvetľovaním teórií ale hravým názorným spôsobom. Tento projekt podporovaný agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci programu podpora ľudského potenciálu - popularizácia vedy v podstate nadväzuje na veľmi úspešný projekt "Veda bližšie k študentom", ukončený v r. 2008 financovaný z tej istej finančnej schémy.

hore ↑

 

Projekt č. LPP-0202-06

Projekt APVV LPP 0202-06 Veda bližšie k študentom umožnil v rokoch  2006-2008 študentom stredných škôl zo západoslovenského regiónu navštíviť’ niektoré pracoviská vysokej školy.
 

hore ↑

 

Riešiteľský kolektív:

  Riešiteľ účasť na projektoch
foto  Ing. Anna Michalíková, CSc.
anna.michalikova@stuba.sk
LPP-0171-07
   
Ing. Kristína Gerulová, PhD.
kristina.gerulova@stuba.sk
LPP-0171-07
LPP-0202-06
   
foto  Ing. Richard Kuracina, PhD.
richard.kuracina@stuba.sk
LPP-0171-07
LPP-0202-06
   
foto         RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
maros.sirotiak@stba.sk
LPP-0171-07
 

foto  

Doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.
maros.soldan@stuba.sk
LPP-0171-07
 
foto 

RNDr. Karol Kvetán, CSc.
karol.kvetan@đtuba.sk

LPP-0171-07
 
foto   Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
robert.riedlmajer@stuba.sk
LPP-0171-07
 
foto   RNDr. Igor Jančuška, PhD.
igor.jancuska@stuba.sk
LPP-0171-07
 
foto   Ing. Lenka Blinová (doktorandka)
lenka.blinova@stuba.sk
LPP-0171-07
LPP-0202-06
 
foto   Ing. Veronika Kupková (doktorandka)
veronika.kupkova@stuba.sk
LPP-0171-07
LPP-0202-06
 
  Ing. Tomáš Boleman (doktorand)
tomas.boleman@stuba.sk
LPP-0171-07
LPP-0202-06
Zaoberá sa všetkými druhmi obnoviteľných zdrojov energie od slnečnej až po geotermálnu energiu. Jeho srdcovkou je ale bioplyn, ktorý síce zapácha, ale na druhej strane je to veľmi energeticky hodnotné palivo, ktoré ma na Slovensku veľký potenciál. Okrem obnoviteľných zdrojov energie a ochrane životného prostredia sa Tomáš venuje tenisu ako tenisový tréner a rozhodca, po tom ako ukončil svoju hráčsku kariéru.
foto Ing. Jozef Fiala (doktorand)
jozef.fiala@stuba.sk
LPP-0171-07
LPP-0202-06
 
foto Ing. Ivana Kasalová, PhD.
ivana.kasalova@stuba.sk
LPP-0202-06
   

hore ↑

Aktuality

Fotogalérie

Dokumenty

Pokusy

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček