Prírodné javymtf SK Slovensky   EN Anglicky
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

PSP

 1
H
.
 

Periodická sústava prvkov

     
Nekovy
     
Alkalické kovy
     
Kovy alkalických zemín
     
Halogény (nekovy)
     
Vzácne plyny (nekovy)
     
Prechodné prvky
     
Kovy
     
Polokovy
     
Lantanoidy (kovy)
     
Aktinoidy (kovy)
Rádioaktívne bez stabilných izotopov
Umelé rádioaktívne prvky

MTF

 2
He
.
 3
Li
...
 4
Be
...
 5
B
...
 6
C
...
 7
N
.
 8
O
.
 9
F
.
 10
Ne
.
 11
Na
...
 12
Mg
...
 13
Al
...
 14
Si
...
 15
P
...
 16
S
...
 17
Cl
.
 18
Ar
.
 19
K
...
 20
Ca
...
 21
Sc
...
 22
Ti
...
 23
V
...
 24
Cr
...
 25
Mn
...
 26
Fe
...
 27
Co
...
 28
Ni
...
 29
Cu
...
 30
Zn
...
 31
Ga
...
 32
Ge
...
 33
As
...
 34
Se
...
 35
Br
..
 36
Kr
.
 37
Rb
...
 38
Sr
...
 39
Y
...
 40
Zr
...
 41
Nb
...
 42
Mo
...
 43
Tc
...
 44
Ru
...
 45
Rh
...
 46
Pd
...
 47
Ag
...
 48
Cd
...
 49
In
...
 50
Sn
...
 51
Sb
...
 52
Te
...
 53
I
...
 54
Xe
.
 55
Cs
...
 56
Ba
...
 57-71
La-Lu
 
 72
Hf
...
 73
Ta
...
 74
W
...
 75
Re
...
 76
Os
...
 77
Ir
...
 78
Pt
...
 79
Au
...
 80
Hg
..
 81
Tl
...
 82
Pb
...
 83
Bi
...
 84
Po
...
 85
At
...
 86
Rn
.
 87
Fr
...
 88
Ra
...
 89-103
Ac-Lr
 
 104
Rf
 
 105
Db
 
 106
Sg
 
 107
Bh
 
 108
Hs
 
 109
Mt
 
 110
Ds
 
 111
Rg
 
 112
Cn
 
 113
Uut
 
 114
Uuq
 
 115
Uup
 
 116
Uuh
 
 117
Uus
 
 118
Uuo
 
 
 
 57
La
...
 58
Ce
...
 59
Pr
...
 60
Nd
...
 61
Pm
...
 62
Sm
...
 63
Eu
...
 64
Gd
...
 65
Tb
...
 66
Dy
...
 67
Ho
...
 68
Er
...
 69
Tm
...
 70
Yb
...
 71
Lu
...
 
 89
Ac
...
 90
Th
...
 91
Pa
...
 92
U
...
 93
Np
...
 94
Pu
...
 95
Am
...
 96
Cm
...
 97
Bk
...
 98
Cf
...
 99
Es
...
 100
Fm
...
 101
Md
...
 102
No
...
 103
Lr
 

Fotogalérie

Projekt č. LPP-0171-07

Projekt č. LPP-0202-06

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček