Prírodné javymtf SK Slovensky   EN Anglicky
APVV  MTF STU
Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt

Dokumenty

Po kliknutí na názov sa súbor otvorí. Ak chcete súbor uložiť, kliknite na názov pravým tlačidlom a zvoľte ponuku "Uložiť ako...".

Chémia a fyzika v pokusoch

Typ | Nazov | Velkost | Datum
» Chemické veličiny a vzťahy 305 kB 23.05. '19
» Názvoslovie koordinačných látok 300 kB 08.03. '19
» Nazvoslovie organickych latok 275 kB 23.11. '18
» Metódy odmernej analýzy 117 kB 27.06. '18
» Výpočty z chemických rovníc 214 kB 15.04. '17
» Názvoslovie anorganických látok 163 kB 20.09. '16
» Laboratórne pomôcky 1.04 MB 23.01. '12
» Odber a úprava vzoriek 1.44 MB 23.01. '12
» Žiarenia v prírode 183 kB 23.01. '12
» Diaľkové ovládanie fyzikálneho experimentu 718 kB 23.01. '12
» Festival experimentov, príloha časopisu Quark 3.23 MB 25.10. '11
» Najdi v sebe kusok vedca 6 kB 13.05. '11
» Chemické pokusy - hravo a zaujímavo 12.33 MB 08.04. '10
» Chémia bližšie k študentom 15.33 MB 08.04. '10

Obnoviteľné zdroje energie

Typ | Nazov | Velkost | Datum
» Obnoviteľné zdroje energie - prezentácia pre škloy 4.07 MB 23.01. '12
» Energie ktoré nás poháňajú vpred 6 kB 23.07. '11
» Botanicka zahrada - prezentacia pre školy 12.37 MB 13.04. '10
» Energia 3.76 MB 09.04. '10

Geosféry a človek

Typ | Nazov | Velkost | Datum
» Krajina 928 kB 07.03. '11
» Starostlivosť o krajinu 2.86 MB 07.03. '11
» Atmosféra 2.77 MB 07.03. '11
» Hydrosféra 2.88 MB 07.03. '11
» Pedosféra 2.48 MB 07.03. '11
» Litosféra 1 5.33 MB 07.03. '11
» Litosféra 2 1.9 MB 07.03. '11
» Voda 4.36 MB 09.04. '10
» Pôda 4.7 MB 09.04. '10
» Ovzdušie 4.13 MB 09.04. '10
» Odpady 1.41 MB 09.04. '10

Ekológia a biologické sytémy

Typ | Nazov | Velkost | Datum
» Faktory prostredia 1.72 MB 07.03. '11
» Bunka 988 kB 07.03. '11
» Vírusy 1.07 MB 07.03. '11
» Prvojadrové organizmy 784 kB 07.03. '11
» Stielkaté rastliny 4.27 MB 07.03. '11
» Vyššie rastliny 6.03 MB 07.03. '11
» Huby 2.77 MB 07.03. '11
» Jednobunkovce 1.57 MB 07.03. '11
» Mikroorganizmy a kolobeh látok 585 kB 07.03. '11
» Živočíchy - Prvoústovce 1.23 MB 07.03. '11
» Živočíchy - Druhoústovce 1.94 MB 07.03. '11

Kategórie dokumentov

Prírodné javy - © 2011 MTF STUBA Trnava | webdesign Marek Boháček